Toon Vanmechelen

ToonVMTot aan zijn pensioen was hij leraar Grieks in het seminarie te St-Truiden, waar hij ook is gaan wonen. Als kunstenaar is hij een autodidact en alhoewel hij een opleiding genoot in de keramiek, liggen zijn artistieke verdiensten toch voornamelijk binnen het domein van de beeldhouwer-schilder waarbij ons vooral zijn neo-romaanse beelden in onderlinge verhouding tot de ruimte en zijn in reliëf geborstelde schilderwerkern opvalen.

Het werk van Toon kan naar stijl en inhoud worden omschreven als een evolutie van het thema “ Op zoek naar vervulling” over 4 duidelijke te onderscheiden periodes :

 

Periode voor 1965 : bezinning op de man-vrouw verhouding of de verhouding rationeel-irrationeel. Periode 1965-1971 : “Reis door het onbewuste” (in magische sfeer) Periode 1972-1979 : “Klassiek evenwicht” tussen rede en gevoel, bewust en onbewust, In verbondheid met de natuur. Periode 1979  : “Kiezen voor zachte waarden”, op zoek naar geborgenheid en optie voor kleinschalige architectuur.(komt tot uiting in een méér bewogen stijl)

Dat Toon als kunstenaar is uitgegroeid tot een sterke persoonlijkheid kunnen wij afleiden uit de vele geslaagde en gewaardeerde tentoonstellingen, en nog méér aan de talrijke onderscheidingen die hem te beurt vielen.

We citeren: In 1967 : Provinciale onderscheiding met aankoop van zijn werk. In 1974 : Laureaat Van Dooren prijs voor monumentale kunst (Kunstkring ’t Getij uit Antwerpen) In 1979 : Selectie voor de prijs van schilderkunst

Het hoogtepunt van zijn loopbaan als kunstenaar was ongetwijfeld 1978 toen hij zijn artistiek talent de vrije loop mocht geven bij de realisatie van het Brembergproject “Luisteruin”, een artisanale bezinningsruimte te Haasrode bij Leuven.

Toon is de vader van Koen Vanmechelen, die ook is aangeschreven in het internationaal kunstmilieu, zowel met zijn glazen beelden, geblazen in Murano (Venetië), als door de weerklank van zijn artistiek project “ the Mechelbres”, een kippenkweek-programma over alle grenzen heen, dat moet leiden tot een “wereldkieken”.

Kunstveiling